Мыйзамды Жогорку Кеӊеш быйыл 17-мартта кабыл алган.

Мыйзам 2005-жылы 12-мартта кабыл алынган № 49  “Күрөө жөнүндө” мыйзамын жаңы 361-берене менен толуктайт (Күрөө менен камсыздалган карыздык эмиссиялык баалуу кагаздар). Бул берене күрөө менен камсыздалган карыздык эмиссиялык баалуу кагаздарды чыгаруу, айлантуу жана карызды жабуу талаптарын белгилейт.

Мыйзам расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Бөлүшүү