Китеп “Философия: окуу-методикалык окуу куралы” деп аталат.

Окуу куралда дүйнөнү философиялык көз карашта түшүнүү жана философиянын өнүгүүсүнүн негизги баскычтарынын схемасы түзүлгөн. Ошондой эле, ага философия курсунун эң олуттуу жана негизги проблемалары камтылганын УИА билдирди.

Китепте байыркы замандын философторунан тартып бүгүнкү күнкү окумуштуулардын дүйнөнү таанып-билүүсүнүн түрлөрү, адамдын рухий дүйнөсү, илимдин өнүгүүсүнүн механизми, адамдын философиядагы проблемасы, анын табияты жана маңызы, жаратылыш, коом жана башка темалар боюнча изилдөөлөрү жазылган.

Ошондой эле, бүтүн түрк элинин руханий маданияты, кыргыз философиясынын пайда болуусу, акын-жазуучулардын философиялык идеялары да каралып, схемага түшүрүлгөн.

Китептин авторлору — философия илимдеринин доктору, профессор М. Жумагулов жана Курулуш жана архитектура университетинин окутуучусу Н. Абдрешова.

Бөлүшүү