Улуттук статистикалык комитет сунуштаган Кыргызстандын калкынын быйылкы жылдын 3 айындагы номиналдык жана реалдуу акча кирешелери.

Бөлүшүү