27 жыл мурда, 1989-жылы 23-сентябрда Кыргыз СРБнин Жогорку Совети атайын мыйзам кабыл алып, кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын ыйгарган. 

Бөлүшүү