Түйүлдүк эмне үчүн кыймылдайт?- энелердин кулагына күмүш сырга

Автор -
5453

Ичтеги түйүлдүктүн биринчи жолу кыймылдаганын сезүү — энени толкундаткан эң бактылуу учурлардын бири. Кыймылдоо — ичте кичинекей адамдын ѳсүп жатканынын белгиси. Андыктан ага ѳтѳ аяр жана жоопкерчиликтүү мамиле жасоо керек.

Түйүлдүк биринчи жолу качан кыймылдайт?             

Түйүлдүктүн кыймылдашы чындыгында эрте эле, тактап айтканда, кош бойлуулуктун 8-жумасында эле башталат. Анткени бул учурда баланын колу-буту пайда болот. Болгону ал учурдагы кыймылды эне сезе албайт. Биринчи тѳрѳтүн күтүп жаткан эне түйүлдүктүн кыймылын 20-жумасында сезсе, мурун тѳрѳгѳн энелер 18-жумасынан баштап эле туя башташат. Мындан тышкары толуктарга караганда арык энелерге баланын кыймылы эрте сезилет. Анткени толуктардын май ткандары баланын кыймылын сезүүгѳ тоскоол болот.

Кандай учурда доктурга кѳрүнүү керек?

Баланын кыймылынын алсыз болуп калышы же такыр эле жоголуп кетиши — кооптондуруучу жагдай. Бул кычкылтектин жетишпей жатканынан кабар берет. Эгерде 6 саат бою бала кый-ылдабай калса, болочок эне тезинен доктурга кѳрүнүшү же тез жардам чакырышы керек.

Бир күндѳ канча жолу кыймылдоого тийиш?

Адатта эне басып жүргѳндѳ бала термелип уктайт да, энеси эс алганда бала кыймылдай баштайт. Бала орточо эсеп менен бир суткада 10дон кем эмес жолу кыймылдоого тийиш. Бул сѳзсүз түрдѳ ушундай болуу керек дегендик эмес. Баланын кыймылы анын мүнѳзүнѳ, курагына жараша болот.

Эмне үчүн кыймылдайт?

Сырткы факторлор:

Ичтеги бала сырткы чѳйрѳнүн ар кандай таасирлерине жооп кылып турат. Мисалы, музыканын үнү катуу чыкса, атасынын же апасынын үнүн укса кыймылдап аларга жооп кылат. Же болбосо энеси аба жетишпеген, тамекинин түтүнү толгон бѳлмѳдѳ болсо энесинин таза абага чыгышын талап кылып кыймылдай баштайт.

Кычкылтектин жетишсиздиги:

Эгерде түйүлдүк ѳтѳ активдүү кыймылдай баштаса, ал тамакка же кычкылтекке муктаж болуп турат. Мындай кѳрүнүш кѳбүнчѳ эне ири кан тамырларын басып туура эмес абалда отуруп же жатып алганда болот.

Эненин эмоциясы:

24 жумалыгынан баштап бала энесинин маанайына жараша жооп кылууга үйрѳнѳт. Эгерде энесинин маанайы жок болсо, кээ бир балдар ал учурда тынчып калышат, айрымдары, тескерисинче, тынымсыз кыймылдай баштайт. Же болбосо энеси телевизорду тиктеп же башка иш менен алек болуп бир орундан жылбай кѳпкѳ чейин отуруп калганда бала тажап кетет да, кыймылы аркылуу энесинин туруп басышын талап кылат.

Энесинин жеген тамагы:

Энеси тамактанганда бала активдүү кыймылдап баштайт. Айрыкча таттуу нерсе жесе. Анткени киндик аркылуу тамак балага да барып, энесине кошулуп ал дагы энергия aлат.

Курак:

24 жумалыгынан баштап 32 жумалыгына чейин түйүлдүк активдүү кыймылдап калат. Тѳрѳткѳ жакындаганда жатындагы орундун тардыгынан улам кыймыл азаят.

Режим:

Эненин курсагында жаткан баланын ѳзүнүн режими болот. Ал бир күндѳ бир нече жолу 3 сааттан уктайт. А ойгоо учурунда абалын ѳзгѳртүп ары-бери оодарыла берет.

Ыктытуу:

Түйүлдүк ыктытат, бул кадимки эле кѳрүнүш. Анын ыктытып жаткандагы кыймылы жүрѳк соккондой бир калыпта болот.

Булак: «Леди. kg» гезити. 28-май. 2019-жыл.

Бөлүшүү