Бала тѳрѳлгѳнгѳ чейин тарбияланышы керек- ата-энелерге пайдалуу кеңеш

Автор -
863

Кечигип калбоо үчүн баланы качантан баштап тарбиялай баштоо керек? Бул суроого адистер бир ооздон «тѳрѳлгѳнгѳ чейин» деп жооп беришет. «Кантип?» деген суроо пайда болушу мүмкүн. Баары жѳнѳкѳй. Тѳрѳлѳ элек балаңызды мына минтип тарбиялаңыз:

  1. Күтүп, каалап боюңузга бүтүрүүгѳ аракет кылыңыз. Сиздер каалап тѳрѳлгѳн бала жетиштүү салмак менен тѳрѳлѳт, кѳп оорубайт, мүнѳзү жайдары болуп баары менен тез тил табышып кетүүгѳ жѳндѳмдүү болот. Ошондой эле оптимист жана чыгармачыл адам болуп калыптанат.
  2. Кош бойлуу учуруңузда бир гана жакшы нерселерди ойлонуңуз.

З. Боюңузга бүткѳнүнѳ 1-2 ай болгондон баштап эле курсагыңызды айланта сылоону адатка айландырыңыз. Бул эне менен баланын сүйлѳшүүсүнүн негизин түзѳт. Бир нерсеге сарсанаа болуп, толкунданып же кайгырганыңызда ичиңиздеги бала да сѳзсүз түрдѳ сиз менен кошо тынчсызданат. Мындай учурда курсагыңызды сылаганыңыз баланын абалын жеңилдетет.

  1. Балаңыздын биринчи кыймылын сезген күндѳн баштап аны менен ичиңизден эмес, үн чыга-рып сүйлѳшѳ баштаңыз. Ага атасы кандай адам экенин, эгерде улуу балдарыңыз болсо, алардын кандай экенин, ѳзүңүз жѳнүндѳ айтып бериңиз. Түйүлдүк бул учурда сѳздүн маанисине түшүнбѳйт, ошондой болсо да сиздин сѳздѳрүңүз анын жалпы ѳнүгүшүнѳ оң таасирин тийгизет.
  2. Ѳзүңүз эле сүйлѳшѳ бербестен, балаңыздын атасын кошо тартыңыз. Ал курсагыңызды сылап, баласы менен жылуу, ишенимдүү сүйлѳшсүн. Мындан түйүлдүктѳ кандайдыр бир ишеним пайда болуп, атасы менен болгон бул жылуу мамилеси тѳрѳлгѳндѳн кийин да сакталып калат. Эгерде бул биринчи кош бойлуулугуңуз болбосо, байкеси же эжеси менен сүйлѳштүрүңүз. Алар бѳбѳктү чыдамсыздык менен күтүп жатышканын, тѳрѳлгѳндѳ аны жакшы кѳрүшѳрүн, эркелетерин айтып турушсун. Бир туугандарынын бактылуу үндѳрүн угуу түйүлдүккѳ абдан жагат. Муну менен ал ѳзүнүн жалгыз эмес экенин, коргоочулары бар экенин сезип кандайдыр бир ишенимдүү мүнѳзгѳ ээ болот.
  3. Курсагыңыз чоңойгон сайын аны менен болгон сүйлѳшүүнү күчѳтѳ бериңиз. Эртең менен турганда күнүңүздү балаңыз менен учурашуудан баштаңыз. Анан ошол күнкү пландарыңызды аны менен бѳлүшүп каякка барарыңызды, эмне иш бүтүрѳрүңүздү айтып бериңиз. Эгерде иштесеңиз, жумуштан бир нече мүнѳткѳ алыстап балаңыз менен сүйлѳшкѳнгѳ убакыт бѳлүңүз.
  4. Кош бойлуу кезиңизде жагымдуу музыкаларды кѳбүрѳѳк угуңуз. Эгерде ѳзүңүз алдей ырын ырдасаңыз мындан да жакшы. Бул адатыңыздын кийин пайдасы тиет. Бала тѳрѳлгѳндѳн кийин ыйлаганда кулагына синип калган бул музыкаларды коюп берсеңиз же алдей ырын ырдасаңыз тынчтанып калат. 

    Булак: «Леди. kg» гезити. 28-май. 2019-жыл.

Бөлүшүү